MỤC LỤC BÁO - TẠP CHÍ

         CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 1. TC TÂM LÝ HỌC ( Ngày viết bài: 24/09/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 195 )
 2. TC VĂN THƯ LƯU TRỮ VIỆT NAM ( Ngày viết bài: 22/09/2018 - Ngày xem gần nhất: 19/04/2019 - Số lượt xem: 198 )
 3. TC CỘNG SẢN: CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ ( Ngày viết bài: 02/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 235 )
 4. TC DÂN VẬN ( Ngày viết bài: 21/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 289 )
 5. TC TRIẾT HỌC ( Ngày viết bài: 08/11/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/04/2019 - Số lượt xem: 426 )
 6. TC NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI ( Ngày viết bài: 03/11/2017 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 416 )
 7. TC NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI ( Ngày viết bài: 30/10/2017 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 469 )
 8. TC THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 552 )
 9. TC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ( Ngày viết bài: 08/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 549 )
 10. TC NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP ( Ngày viết bài: 20/05/2017 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 576 )

  . . . . . .

         VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - GIÁO DỤC

 1. TC XƯA - NAY ( Ngày viết bài: 05/04/2019 - Ngày xem gần nhất: 22/04/2019 - Số lượt xem: 25 )
 2. TC THƯ VIỆN ( Ngày viết bài: 01/11/2018 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 144 )
 3. TC NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM ( Ngày viết bài: 10/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 266 )
 4. TC NHÀ VĂN ( Ngày viết bài: 10/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 22/04/2019 - Số lượt xem: 243 )
 5. TC VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI ( Ngày viết bài: 06/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 267 )
 6. TC DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ VIỆT NAM ( Ngày viết bài: 09/07/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 278 )
 7. TC VĂN HÓA DÂN GIAN ( Ngày viết bài: 25/09/2017 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 459 )
 8. TC LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ( Ngày viết bài: 06/09/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/04/2019 - Số lượt xem: 531 )
 9. TC GIÁO DỤC ( Ngày viết bài: 26/07/2017 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 566 )
 10. TC NGÔN NGỮ VÀ ĐỜI SỐNG ( Ngày viết bài: 26/07/2017 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 571 )

  . . . . . .

         KINH TẾ

 1. TC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( Ngày viết bài: 01/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/04/2019 - Số lượt xem: 804 )
 2. TC CON SỐ VÀ SỰ KIỆN ( Ngày viết bài: 30/09/2016 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 814 )
 3. TC NGHIÊN CỨU KINH TẾ ( Ngày viết bài: 14/06/2016 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 935 )
 4. TC TÀI CHÍNH ( Ngày viết bài: 02/06/2016 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 946 )
 5. TC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ( Ngày viết bài: 20/05/2016 - Ngày xem gần nhất: 22/04/2019 - Số lượt xem: 924 )
 6. TC NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ( Ngày viết bài: 10/05/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/04/2019 - Số lượt xem: 954 )
 7. TC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ( Ngày viết bài: 30/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 998 )
 8. TC KINH TẾ VÀ DỰ BÁO ( Ngày viết bài: 19/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 12/04/2019 - Số lượt xem: 976 )
 9. TC NGÂN HÀNG ( Ngày viết bài: 15/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 1004 )
 10. TC NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ & CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI ( Ngày viết bài: 07/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 1063 )

  . . . . . .

         KHOA HỌC KỸ THUẬT

 1. TC Y HỌC THỰC HÀNH ( Ngày viết bài: 22/09/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 189 )
 2. TC KHOA HỌC THƯƠNG MẠI ( Ngày viết bài: 27/10/2017 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 436 )
 3. TC NGHIÊN CỨU Y HỌC ( Ngày viết bài: 06/09/2017 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 473 )
 4. TC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ( Ngày viết bài: 25/08/2017 - Ngày xem gần nhất: 21/04/2019 - Số lượt xem: 482 )
 5. TC DƯỢC HỌC ( Ngày viết bài: 11/08/2017 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 504 )

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP. CẦN THƠ


+ Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 0292.3820967 - Fax: 0292.3820601 - Email: thuviencantho@gmail.com

+ Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ

+ Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phòng CNTT - Thư viện TP. Cần Thơ

+ Chú ý: Trang thông tin điện tử hiển thị tốt nhất trong trình duyệt Google Chrome với độ phân giải màn hình 1024 x 768

+ Ngày cập nhật 22/12/2017