GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC

Việt Nam thi văn hợp tuyển / Dương Quảng Hàm.- NXB Văn học, 2019

Giáo sư Dương Quảng Hàm (1898-1946) là nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo dục nổi tiếng ở Việt Nam. Lúc sinh thời, ông đã làm việc không mệt mỏi, vừa giảng dạy, vừa viết sách giáo khoa cho nhà trường từ bậc tiểu học đến bậc trung học, bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. Hai quyển sách nổi tiếng nhất ... ( Ngày viết bài: 04/06/2019 - Ngày xem gần nhất: 18/06/2019 - Số lượt xem: 19 )