GIỚI THIỆU SÁCH VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Kiến thức y học thiết thực bảo vệ sức khỏe / Phạm Văn Khiết, Lê Hồng Quân.- NXB Thanh Niên, 2018

Ngày nay, khi sức khỏe được xem là mối quan tâm hàng đầu của người dân thì việc trang bị các thông tin cần thiết nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình là hết sức cần thiết. Quyển sách “Kiến thức y học thiết thực bảo vệ sức khỏe” do Phạm Văn Khiết và Lê Hồng Quân biên ... ( Ngày viết bài: 14/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 18/02/2019 - Số lượt xem: 3 )