GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Đắc nhân tâm / Dale Carnegie.- NXB Trẻ, 2017

“Đắc nhân tâm” là quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Gần 80 năm kể từ khi ra đời, “Đắc nhân tâm” của tác giả Dale Carnegie là quyển sách gối đầu giường của nhiều thế hệ luôn muốn hoàn thiện chính mình để ... ( Ngày viết bài: 12/04/2019 - Ngày xem gần nhất: 20/04/2019 - Số lượt xem: 10 )