GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Lời khuyên thanh niên / Paul Noёl, Nguyễn Hiến Lê.- NXB Hồng Đức, 2018

Những phiếu điểm hay sổ liên lạc luôn làm bạn phải lo lắng. Những lời rầy la, trách mắng vì điểm kém của thầy cô hay bố mẹ làm bạn cảm thấy chán chường. Bạn cố gắng học tập nhưng nhiều lúc kết quả không như bạn mong muốn. Bạn học từ trường cho tới trung tâm, rồi tới gia sư tại nhà, không có thời ... ( Ngày viết bài: 19/03/2019 - Ngày xem gần nhất: 25/03/2019 - Số lượt xem: 22 )