GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Những hướng dẫn đơn giản để sống thọ : Những điều nên làm, những điều cần tránh và lời khuyên của bác sĩ / David B. Agus.- NXB Thanh Hóa, 2018

Sống lâu và khỏe mạnh là mong muốn của mọi người. Để có thể khỏe mạnh đòi hỏi phải có nỗ lực và ý thức thực hiện. Quyển sách “Những hướng dẫn đơn giản để sống thọ : Những điều nên làm, những điều cần tránh và lời khuyên của bác sĩ” do David B. Agus biên soạn, NXB Thanh Hóa ấn hành năm 2018 chia ... ( Ngày viết bài: 11/12/2018 - Ngày xem gần nhất: 11/12/2018 - Số lượt xem: 1 )