GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thành phố Cần Thơ - 15 năm xây dựng và phát triển (2004-2019).- Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ, 2019

Ngày 26/11/2003, Quốc hội khóa XI ban hành Nghị quyết 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, từ ngày 01/01/2004, tỉnh Cần Thơ được chia thành 2 đơn vị hành chính là TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Mười năm qua, Đảng bộ, chính quyền, ... ( Ngày viết bài: 10/07/2019 - Ngày xem gần nhất: 19/07/2019 - Số lượt xem: 18 )