HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM NGÀY SÁCH VIỆT NAM

VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TP CẦN THƠ NĂM 2018


- Dự kiến thời gian tổ chức: Từ 7g00 – 11g00 ngày 04/01/2019 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Hội trường Thư viện TP Cần Thơ.