TRIỂN LÃM SÁCH CHUYÊN ĐỀ
“ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975”
(Đang diễn ra)

* Thời gian: Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 25/5/2019.
* Địa điểm: Thư viện thành phố Cần Thơ.
* Nội dung: Trưng bày triển lãm 1.000 quyển sách chuyên đề, gồm:
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đại thắng mùa Xuân 1975.
- Công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.
- Cần Thơ với chiến thắng 30/4/1975 và công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.