Từ ngày 23/3 đến 29/3/2019, phòng Đọc và phòng Điện tử tạm ngưng phục vụ. Các phòng Mượn, phòng Báo và phòng Thiếu nhi phục vụ bình thường.
Từ ngày 30/3 đến 31/3/2019, Thư viện mở cửa cho bạn đọc vào học bài.
Lý do: Tập trung phục vụ cho Hội sách TP. Cần Thơ năm 2019.
Trân trọng thông báo đến bạn đọc./.
THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ